Skip to main content

Oudercomité

 

Intro

Het oudercomité is op vrijwillige basis samengesteld uit een aantal geëngageerde ouders, van zowel onze kleuter- als lagere school.
Daarnaast nemen ook een aantal leerkrachten en/of de directie deel aan de bijeenkomsten.

We komen regelmatig (zo’n achttal keer per jaar) samen.
Tijdens deze vergaderingen wisselen we ideeën uit, laten we de stem van ouders horen aangaande grote en kleine problemen en werken we aan de activiteiten.
Het is geenszins de bedoeling onze vergaderingen aan te wenden als roddelforum over leerkrachten, directie of andere ouders of leerlingen.
Zowel de school als wijzelf zijn begaan met het opvoedingswerk van onze kinderen.
Daarom is het ook niet meer dan normaal dat we intensief en positief samenwerken, ten goede van onze kinderen. Daarom hecht het oudercomité een groot belang aan een goede verstandhouding met de directie en de leerkrachten van onze school.

Rol oudercomité
Concreet betekent dit dat het oudercomité de volgende kerntaken op zich neemt:

  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking, met alle ouders.
  • Ondersteunen van de school, zowel financieel als door hulp te bieden op de activiteiten (Schoolrestaurant, kerstmarkt, schoolfeest,…).
  • Meewerken aan een fijne school waar al onze kinderen zich thuis voelen.
  • Spreekbuis zijn voor ouders en kinderen.
  • Samen te werken rond inhoudelijke thema’s die ouders, kinderen en de school aanbelangen.
  • Organiseren van ontmoetingsactiviteiten, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen.

Word lid.
We zijn nog op zoek naar geëngageerde ouders om onze rangen te versterken.
Lid worden van het oudercomité vergt niet zoveel van je tijd. Indien je als ouder een steentje wil bijdragen tot de goede werking van onze school, dan kan dit via het oudercomité.
We heten je van harte welkom op onze volgende vergadering. Kom gerust eens kijken. Daarna kan je nog altijd beslissen om actief lid te worden.
Als je geen vast lid wil worden van het oudercomité, maar toch beschikbaar bent om als losse medewerker ons bij te staan tijdens de activiteiten, dan kan dat ook.
Wij houden een lijst bij van mensen die hiervoor interesse hebben en contacteren je graag bij een geplande activiteit.

Ook ideeën, opmerkingen, suggesties of agendapunten kunnen jullie ook elektronisch doorgeven via volgend e-mail adres: gbsmollemoc@gmail.com of een bezoekje brengen aan onze voor iedereen toegankelijke facebook- pagina via: http://www.facebook.com/ocmollem.